Day in the life fotograaf.

Jullie doen je eigen ding en ik doe mijn ding! Ik volg jullie overal tijdens jullie dagelijkse bezigheden en ik leg het karakter van jullie gezin vast. Ook als er eens een huilmomentje of een ruzietje is tussen de kinderen. Ze zijn gewoon zichzelf in al hun speelsheid. Het fantastische aan kinderen is dat je een hele waaier aan emoties krijgt in korte tijd en net dat is wat een day in the life zo uniek maakt t.o.v. een traditionele fotoshoot…

Ik heb al vaak mogen ervaren dat net voor een traditionele gezinsreportage de kinderen eerst nog eens de les gespeld worden dat ze moeten flink lachen, braaf zijn, dat hun kleren mooi moeten zitten, statisch poseren… Met andere woorden, ze hebben er al geen zin meer in omdat ze zichzelf niet mogen zijn. Met een day in the life reportage leg je op een unieke manier het karakter van jullie gezin vast. Niet geposeerd. Ongeremd. Een gezinsdocumentaire. Laat jullie fotograferen tijdens jullie dagelijkse bezigheden. Dan maakt het niet uit als de kinderen zwarte knieën hebben of er spaghettisaus is gemorst. Dat is een teken dat ze zich uitleven en net dat zijn de mooiste beelden. Foto’s die binnen tientallen jaren ongetwijfeld prachtige herinneringen laten opborrelen… 

Laat de kinderen eens mee koken. Speel eens verstoppertje als je een wandeling wil doen. Speel een partijtje voetbal in de tuin. Een kwartier luieren na de maaltijd. Zolang je maar jezelf blijft!

Ik heb bijvoorbeeld een bekende zanger gevolgd voor-tijdens-na een optreden of een dame die jammer genoeg op de palliatieve afdeling van het ziekenhuis lag. Laat me zeker je plannen weten, want ik laat me graag uitdagen

In mijn ogen wel! Koppels zijn bij mij niet verplicht om een album aan te schaffen, maar eigenlijk is het de kers op de taart. Het is zo jammer dat veel mensen hun herinneringen ergens verdwaald geraken op een pc ipv dat ze er iets tastbaar van maken. Ik ben ambassadeur van 1 van de grootste album leveranciers ter wereld, dus ik kan jullie een heel mooi gamma aanbieden…

Nee hoor. Zo zit een reportage in Texas inmiddels in mijn portfolio.

You guys do your own thing and I’ll do my thing! I follow you everywhere during your daily activities and I capture the character of your family. Even if there is a moment of crying or a fight between the children. They are just themselves in all their playfulness. The fantastic thing about children is that you get a whole range of emotions in a short time and that is exactly what makes a day in the life so unique compared to a traditional photo shoot…

I have often experienced that just before a traditional family report, the children are first lectured that they have to laugh a lot, be good, that their clothes have to fit nicely, pose statically… In other words, they don’t feel like it because they are not allowed to be themselves. With a day in the life report you capture the character of your family in a unique way. Not posed. Uninhibited. A family documentary. Have yourself photographed during your daily activities. Then it doesn’t matter if the children have black knees or spaghetti sauce has been spilled. That is a sign that they are having fun and those are the most beautiful images. Photos that will undoubtedly bring back wonderful memories decades from now…

Let the children join in the cooking. Play hide and seek if you want to go for a walk. Play a game of football in the garden. Laze for fifteen minutes after meals. As long as you remain yourself!

For example, I followed a well-known singer before-during-after a performance or a lady who was unfortunately in the palliative department of the hospital. Be sure to let me know your plans, because I like to be challenged

In my opinion yes! With me, couples are not obliged to purchase an album, but it is actually the icing on the cake. It’s such a shame that many people’s memories get lost somewhere on a PC instead of turning them into something tangible. I am an ambassador for one of the largest album suppliers in the world, so I can offer you a very nice range…

Nee hoor. Zo zit een reportage in Texas en New Mexico inmiddels in mijn portfolio.

DAY IN THE LIFE

unieke herinneringen vanaf
375
 • documentaire fotografie
 • grondige nabewerking beelden
 • slideshow
 • online fotogalerij
 • prijs inclusief BTW en reiskosten

DAY IN THE LIFE

unique memories from
375
 • documentary family photography
 • thorough edit ALL images
 • slideshow
 • online photo galery
 • price VAT + travel expenses included

INSPIRATION

# worldwide lifetime awards
69
 • TOP 10 - 2018
 • TOP 20 - 2020
 • PHOTOGRAPHER O/T YEAR - 2022

FEARLESS

# worldwide lifetime awards
19
 • TOP 15 - 2021
 • TOP 10 - 2022
 •  

THIS IS REPORTAGE

# worldwide lifetime awards
21
 • TOP 20 - 2020
 • TOP 10 - 2022
 • STORYTELLER O/T YEAR - 2022

Day in the life

Een reportage die eigenlijk op je bucket list moet staan. Reserveer een sessie of vraag meer info!

Kristof Claeys Photography
Deisterweg 7, 9991 Adegem

0468/01.90.54
info@kristofclaeys.be